Åpningstider:
Verksted/deleavdeling:
Mandag-fredag: 07:30-16:30

Salgsavdeling:
Mandag-onsdag, fredag: 08:00-17:00
Torsdag: 08.00-19.00

Lørdag: 10:00 - 14:00